Legal Notice

•   SundusPay is supervised by the Central Bank of The Republic of Turkey. It implements an up-to-date data protection policy as part of the Financial Crimes Investigation Board (MASAK) legislation and the Prevention of Money Laundering and The Fight Against The Financing of Terrorism.

• Persons who do not intentionally report suspicious or unusual transactions or provide false or misleading information contrary to applicable legislation and rules are stipulated in Law No. 5549, where they will be punished with a prison sentence unless they require a more severe punishment under another regulatory provision.

• All transaction processes are carried out within the framework of Risk Management and Compliance procedures in relevant laws, regulations and regulations.

• SundusPay employees and consultants have no responsibility for direct or indirect damages that may arise due to the content, opinions and information on the website.

• The reader has received SundusPay accessing the website or using any of the information on the website means that it accepts the above mentioned conditions, and SundusPay reserves the right to change and update both the terms and conditions contained in this legal notice and any content, opinions and information on the website without any prior notice.

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Önlenmesi Hakkında Yükümlülüklerimiz

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un “Başkası Hesabına İşlem Yapıldığının Beyan Edilmemesi” başlıklı 15 inci maddesine göre; Kuruluşumuz nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini tarafımıza yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.

Bu itibarla, Kuruluşumuz nezdinde 5549 sayılı Kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde kimlik tespitini gerektiren işlemleri yaptıran gerçek ve tüzel kişilerin, başkası hesabına hareket etmesi halinde, işlemin gerçek mahiyetine uygun şekilde kimin hesabına hareket ettiğini Kuruluşumuza yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır.

Anılan düzenleme çerçevesinde, herhangi bir yasal yaptırıma maruz kalmamanız için kimlik tespitini gerektiren işlemleri, kendi adınıza ve fakat başkası hesabına hareket ederek gerçekleştirecek iseniz bu durumu Kuruluşumuza yazılı olarak beyan ederek tereddüt ettiğiniz hususlarda personelimizden bilgi almanızı önemle rica ederiz.