Yasal Uyarılar

• SundusPay, Türkiye Cumruhiyet Merkez Bankası tarafından denetlenmektedir. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatı ve Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve Terörizmin Finanse Edilmesiyle Mücadele kapsamında, güncel bir veri koruma politikası uygulamaktadır.

• Şüpheli veya olağandışı işlemleri kasten bildirmeyen veya ilgili mevzuat ve kurallara aykırı olarak yanlış veya yanıltıcı bilgi veren kişiler, diğer bir mevzuat hükmü uyarınca daha ağır bir cezayı gerektirmedikçe, hapis cezası ile cezalandırılacağı 5549 No’lu Kanun’da öngörülmektedir.

• Tüm işlem süreçleri ilgili kanun, mevzuat ve yönetmeliklerdeki Risk Yönetimi ve Uyum prosedürleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

• SundusPay çalışanlarının ve danışmanlarının, web sitesinde yer alan içerik, görüş ve bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  

• Okuyucunun, SundusPay web sitesine girmesi veya web sitesinde yer alan herhangi bir bilgiyi kullanması, yukarıda belirtilen koşulları kabul ettiği anlamına gelmekte olup, SundusPay gerek bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, gerekse de web sitesinde yer alan her türlü içerik, görüş ve bilgiyi önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.  

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Önlenmesi Hakkında Yükümlülüklerimiz

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un “Başkası Hesabına İşlem Yapıldığının Beyan Edilmemesi” başlıklı 15 inci maddesine göre; Kuruluşumuz nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini tarafımıza yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.

Bu itibarla, Kuruluşumuz nezdinde 5549 sayılı Kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde kimlik tespitini gerektiren işlemleri yaptıran gerçek ve tüzel kişilerin, başkası hesabına hareket etmesi halinde, işlemin gerçek mahiyetine uygun şekilde kimin hesabına hareket ettiğini Kuruluşumuza yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır.

Anılan düzenleme çerçevesinde, herhangi bir yasal yaptırıma maruz kalmamanız için kimlik tespitini gerektiren işlemleri, kendi adınıza ve fakat başkası hesabına hareket ederek gerçekleştirecek iseniz bu durumu Kuruluşumuza yazılı olarak beyan ederek tereddüt ettiğiniz hususlarda personelimizden bilgi almanızı önemle rica ederiz.